۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

فلسفه علم، نفوذ سیاسی و نفر سوم

خبرگزاری مهر گفتگویی داشته است با دکتر حسین شیخ رضایی درباره ورود فلسفه علم به ایران. نکاتی در این گزارش جالب توجه‌اند.
اولا من نهایتا مقصود (احتمالا گزارشگر) از این مجموعه جملات را نمی‌فهمم: «گلشنی معتقد بود که رویکرد پوزیتیویستی نفوذ زیادی در میان دانشمندان ما دارد، او با فسلفه علم به دنبال اثبات این موضوع بود که علم تنها آن چیزی که پوزیتیویست‌ها می‌گویند.»
پیشنهاد: است؟ نیست؟ هیچکدام؟
ثانیا: «وی درباره انگیزه‌های بانیان این رشته در ایران گفت: نصر به نوعی از تاریخ علم اسلامی و همچنین تفاوت علم جدید و قدیم معتقد بود و به همین دلایل، به فلسفه علم توجه داشت. گلشنی معتقد بود که رویکرد پوزیتیویستی نفوذ زیادی در میان دانشمندان ما دارد، او با فسلفه علم به دنبال اثبات این موضوع بود که علم تنها آن چیزی که پوزیتیویست‌ها می‌گویند. انگیزه‌های این افراد متفاوت بود، اما به هر حال هر سه آنان طرح بحث فلسفه علم را برای جامعه مفید می‌دانستند.»
گویی خبرگزاری مهر قصد طرح چیستان داشته است. حالا باید سعی کنید این نفر سوم را حدس بزنید. دستکم می‌شد سوال را چهار گزینه‌ای مطرح کرد.
نهایتا هم عنوان گزارش قابلیت فراوان برای تاملات «نیمه پنهانی» دارد. «نفوذ سیاسی فلسفه علم را وارد دانشگاه‌های ایران کرد.»
پی نوشت: یکی روبهی دید بی دست و پای/ فرو ماند در لطف و صنع خدای

۱ نظر:

  1. این سه نفری که به این پست تگ کردی، نصر، گلشنی . سروش، بامزه بود!

    پاسخحذف