۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

واردات از جهان‌های غیرِ ممکن


"نویسنده کسی نیست که وقتی می‌تواند، بنویسد. نویسنده کسی است که دقیقاً زمانی که نمی‌تواند، بنویسد."*

-          و این یعنی نویسنده­ای وجود ندارد و حتی امکان ندارد وجود داشته باشد.
-          پس این کتاب­ها را چه کسانی می­نویسند؟
-          اینها را وارد می­کنند.
-          از کجا؟
-          جهان­های غیرِممکن.
-          یعنی جهان­های غیرِممکن وجود دارند؟
-          چطور؟!

محمد حسن شهسواری، میمِ عزیز، نسخه الکترونیک، ص. ۱۷. (+، +، +)

و ممنون از م. ض. ع. ن. پ.