۱۳۹۲ مهر ۲۷, شنبه

انتخابات هیات مدیره انجمن منطق ایران

ساعت ۵ بعد از ظهرِ چهارشنبه‌ی این هفته (اول آبان) نشست مجمع عمومی انجمن منطق ایران در محلِ انجمن حکمت برگزار می‌شود. قرار است در این نشست انتخاباتِ هیأتِ مدیره‌ی انجمن منطق نیز برگزار شود.