۱۳۹۲ اسفند ۲۵, یکشنبه

زبان و سنبل

بعد از مدت ها با یک سوال اصیل فلسفی رو به رو شدم:
اگر ایرانی خارج از کشور سنبلش را از مغازه غیرایرانی خریده باشد، یک سین هفت سین به شمار می آید یا خیر؟