۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه

تحلیل فقاهتی رابطۀ زلزله با گناه بر اساس مبانی فیزیک دینیپی نوشت: طبعاً عکس فوق سرقت شده است. و چه بسا حتی عنوان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر