۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

تبعیضِ نابجا

"... آنچه که غلط است تبعیض نابجاست." (مصباحی مقدم)
 
اگر نسبتِ فاصله چانه تا بالای سرِ کسی به فاصله گوش تا گوشِ او از 1.3 کمتر باشد یا از 1.875 بیشتر باشد، نمی­تواند ویزای هلند دریافت کند. (PHOTOMATRIX GUIDELINES)

۲ نظر:

  1. من فکر میکنم قصدتان صرفا شوخی بوده باشد. و
    گرنه اینجا کسی از ابعاد واقعی صورت صحبت نمی کند. آنچه در عکس دیده میشود باید طبق ارقام بالا باشد و خوب از هر صورتی بستگی به فاصله و زاویه میتوان عکس با سایز های مختلف انداخت. مثل این است حرف شما که بگویی در ایران هر که اندازه صورت او از 3x4 بیشتر باشد نمیواند برود مدرسه.

    پاسخحذف
  2. منظورم شوخی بود. ولی نه صرفاً!
    هم سایز عکس را مشخص کرده اند و هم مجموعه از قیدهای دیگر گذاشته اند. اگر ابعاد سر کسی به یکی از دو صورتی که من ذکر کردم باشد نمیتوان عکسی او گرفت که همۀ قیدها را هم زمان برآورده کند.

    پاسخحذف