۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

جلساتِ مقاله خوانی با موضوعِ معقولیت (Rationality) و عمل (Action) - تفصیلِ برنامه جلسات


دوشنبه 18 بهمن
  1. Actions, Reasons, and Cases (1963)
چهارشنبه 27 بهمن
جلسۀ فوق العاده – بررسیِ ادامه مقالۀ 1
دوشنبه 16 اسفند
  1. How Is Weakness of the Will Possible? (1970)
دوشنبه 15 فروردین
  1. Agency (1971)
دوشنبه 29 فروردین
  1. Freedom to Act (1973)
دوشنبه 12 اردیبهشت
  1. Intending (1978)
دوشنبه 26 اردیبهشت
  1. Mental Events (1970)
دوشنبه 9 خرداد
  1. Psychology as Philosophy (1974)
دوشنبه 23 خرداد
  1. Hempel on Explaining Action (1976)

ضمناً، اگر به اعلامیه های منتشر شده در این صفحه اعتماد ندارید (مثلاً به دلیل اینکه گفته میشود این "تارنما" محتوای "مجرمانه" دارد) میتوانید سایت پژوهشکدۀ فلسفه تحلیلی را نگاه کنید. اگر شکتان برطرف نشد میتوانید دوباره همان صفحه را با دقت بیشتری نگاه کنید و ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر