۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

جلساتِ مقاله خوانی با موضوعِ معقولیت (Rationality) و عمل (Action) - جابجایی مقالۀ پنجم و ششم


در جلسۀ آینده (دوشنبه 12 اردیبهشت 90) بجای مقالۀ «Intending» مقالۀ «Mental Events» را بررسی خواهیم کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر